Welkom op het webadres van de
Amsterdamse Associatie van Psychotherapeuten.

Angeline Donk, Jacqueline Dutilh, Aukje van Ruller, Bert Kroonenberg, Jos Ebbers en Marianne Le Poole.

Alle zes zijn wij ervaren psychoterapeuten met een overheidsregistratie (BIG). Wij werken samen in de Amsterdamse Associatie van Psychotherapeuten om kennis, ervaring en vaardigheden uit te wisselen. Zo zijn wij er continu mee bezig de kwaliteit van ons werk te verbeteren en om 'up-to-date' te blijven. Wij hebben een lange staat van dienst. Ieder van ons heeft specifieke vaardigheden. Op de volgende pagina's stellen wij ons, ieder voor zich, aan u voor.

Voor informatie over psychotherapie in het algemeen, kosten etc. kunt u verder gaan naar het webadres van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en psychotherapeuten.

Grote veranderingen in de gezondheidszorg maken dat de verwijzingen van af 1 januari 2022 aan veel striktere eisen moeten voldoen. Er is dan geen sprake meer van 1e lijns en 2e lijns Geestelijke Gezondheidszorg(GGZ). Men spreekt dan van de Generalistische Basis GGZ(GB-GGZ) en de Specialistische GGZ (S-GGZ). Om in aanmerking te komen voor een behandeling, die door de ziektekostenverzekering vergoed wordt, is het noodzakelijk om de aanmelding voor psychotherapie via de huisarts te laten lopen. De Huisarts en/of de Praktijkondersteuner van de huisarts (POH) zal in een gesprek bekijken voor welke behandeling u in aanmerking komt. Het uitgangspunt voor de behandeling zal steeds zijn: Zo licht als mogelijk, maar zo zwaar als noodzakelijk. Na de screening door de Huisarts en/of zijn vervanger kan er een verwijzing volgen naar de psychotherapeut. Voor verder informatie verwijzen we naar de site van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychotherapeuten. met name op de volgende pagina vindt U meer informatie over de verwijzing, informatie voor cliënten. Lees ook degevisiteerd door LVVP