Nederlands | English

Marianne Le Poole (1947) is pychologe (UvA), BIG-geregistreerde psychotherapeute, klinisch psychologe, en gz-psychologe.

werkt sinds 1993 als vrijgevestigd psychotherapeute in Amsterdam, met cognitieve gedragstherapie en psycho-analytische psychotherapie als hoofdrichtingen. Daarnaast was zij van 1986 - 2009 werkzaam als psychotherapeute en groepstherapeute bij Mentrum polikliniek, in Amsterdam, en is momenteel daar nog actief als supervisor.

Tevens werkt zij met :

 • EMDR (traumabehandeling)
 • Oplossingsgerichte Korte Therapie
 • Schemagerichte Cognitieve Therapie
 • EFT (lichaamsgerichte desensitisatie-techniek)

Zij is supervisor van de Vereniging voor Cognitieve Gedragstherapie (VGCT).

Clienten vanaf 18 jaar : individuele therapie, en partner-relatie-therapie.

Klachtgebieden : o.a. eetstoornissen, depressie, angsten/fobieen, identiteitsproblematiek, burnout, arbeidsgerelateerde problematiek.

Talen : Nederlands, Engels, Frans

Voor aanmelding is een verwijzing nodig van de huisarts. Psychotherapie (tweede lijn) is opgenomen in het basis-pakket en wordt vergoed door de ziektekostenverzekering. Er is een jaarlijks eigen risico voor alle vergoedingen uit het basispakket gezamenlijk.

Er is een wachttijd van 3 - 4 maanden, maar een orienterend gesprek vindt plaats binnen 3 - 4 weken na aanmelding

Verdere achtergrond :

 • 1981 - 1986 oprichting/leiding Stichting Eetverslaving, samen met Lola Verkuil
 • 1986 - 2009 psychotherapeute/groepstherapeute/supervisor bij Mentrum Polikliniek, Amsterdam
 • 1989 - 1992 projectleider Project Vrouwenhulpverlening Riagg Westelijk Utrecht
 • 1990 - 1995 docente RINO-NH (instituut post-doctorale opleidingen GGZ) o.g.v. vrouwen-autonomie-groepen / eetverslaving.
 • 2002 - 2005 psychotherapeute bij Kenter, therapie-centrum van Mentrum voor arbeids- gerelateerde problematiek

Lid van : NIP, VGCT, NVVP, Vereniging EMDR

 • BIG-registratie-nr. : 99038293816
 • AGB zorgverlenerscode: 94-003679
 • AGB praktijkcode : 94-003192
 • kwaliteitsstatuut In dit document wordt beschreven hoe voorzien is in alle kwaliteitseisen die gesteld mogen worden aan de praktijk

English

Marianne Le Poole (1947) is a clinical psychologist and psycho-analytical and cognitive behavioural psychotherapist. She also worked for a mental health institute (Mentrum) in Amsterdam as a psychotherapist, group therapist and supervisor for 23 years (1986 - 2009), and is still active with Mentrum as a supervisor. She works with the following therapeutical techniques:

 • Psycho-analytical / psycho-dynamic therapy techniques
 • Cognitive Behaviour Therapy
 • EMDR (trauma treatment)
 • Solution-Focused Brief Therapy
 • Schema-Focused Cognitive Therapy
 • EFT (desensitization technique)

She is a supervisor of the VGCT (Dutch Assocation of Cognitive Behavioural Therapy).

Clients : individual and partner therapy (18 yrs and older).

Therapy fields : eating disorders, depression, anxieties/phobias, identity problems, burnout, work-related problems.

Languages : Dutch, English, French.

Memberships : VGCT (Association of Cognitive Behavioural Therapy), NIP (Dutch Institute of Psychologists), NVVP (Dutch Association of Psychotherapists), Ver. EMDR ( Dutch Association of EMDR-therapists).

M. Le Poole is a BIG-registered psychotherapist (recognized by the Dutch Ministry of Health) which means that psychotherapy sessions are covered by the health insurances. A doctor's (GP) referral is required. As of 2012 an annual (additional) amount of Euro 200 - 220 is charged for psychotherapy by the medical insurances.

There is a waiting list of 3 - 4 months, but an intake session takes place 3 - 4 weeks after application.