Jacqueline Dutilh

Jacqueline Dutilh(1946) is klinisch psychologe, psychotherapeute en GZ psychologe Vanaf 1990 werk ik in mijn eigen praktijk. Eerst deeltijd, naast mijn toenmalige baan als psychotherapeute op de adolescentenafdeling van Mentrum. Vanaf 1997 fulltime.

Wijze van werken

Door mijn lange ervaring in het werken als psychotherapeute (geregistreerd sinds 1980) en door de verschillende opleidingen die ik heb gevolgd in de loop der jaren, vertegenwoordig ik in mijn behandelingen niet strikt meer één gedachtegoed/methodiek van waaruit ik werk. Van oorsprong ben ik psychoanalytisch opgeleid. Nog steeds voor mij een heel belangrijk en zinvol referentiekader om aan het werk te gaan met de problemen waarmee klienten zich aanmelden. Uiteindelijk zijn mensen zich vaak niet bewust van de drijfveren achter hun voelen en handelen. Het doel is om zich bewust te worden van verborgen gedachten en gevoelens zodat zij inzicht krijgen in de oorsprong van hun problemen en van daaruit nare ervaringen kunnen verwerken. Klienten zijn vaak op zoek en benieuwd naar eigen onbewust denken, voelen en handelen. Bij veel klienten die mijn praktijk bezoeken blijkt dit de juiste behandelvorm te zijn en vinden zij veel baat bij de therapie. Bij andere klienten is mi een eclectische behandelingswijze meer aangewezen. Naast het gericht zijn op bewustwording van betekenis en functie van gevoelens en handelen van de klient, maak ik veel gebruik van het systemisch denken over de problemen waar klienten mee komen. Soms vraag ik een belangrijk gezins/familielid uit het systeem van de klient bij een gesprek, natuurlijk uitdrukkelijk na overleg en toestemming van de klient. Ook werk ik met gedragstherapeutische interventies, bv. het registreren van de klacht, het geven van opdrachten (huiswerk).

Financiering van de psychotherapie

De psychotherapie is opgenomen in het basispakket van de ziektekostenverzekeringen en wordt daarmee geheel vergoed. Wel moet iedereen een eigen risico betalen voor alle vergoedingen uit het basispakket gezamenlijk. Grote veranderingen in de gezondheidszorg maken dat de verwijzingen van af 1 januari 2014 aan veel striktere eisen moeten voldoen. Op de volgende pagina van de site van de NVVP vindt U daarover meer, informatie voor cliënten.

Aanmelding

  • Telefonisch, meestal rond 18:00 uur/19:00 uur. Ook kunt u een bericht inspreken en zal ik u terugbellen.
  • Graag mee nemen bij het eerste gesprek:
  • Verwijskaart huisarts
  • Identiteitsbewijs.
  • Registraties
  • BIG psychotherapeut : 89025762316
  • BIG GZ psycholoog : 69025762325
  • AGB praktijk code : 94 – 002740
  • AGB zorgverl.code : 94 - 003205